Witamy

Witamy na stronach naszego Przedszkola. Znajdą tu państwo informacje na temat naszej placówki.

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do projektu pt.:

"Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola" Oś priorytetowa IX, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Okres realizacji projektu: 01.08.2016r. – 31.08.2017r.

Koszt całkowity projektu: 599 850,45zł, z czego dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 509 872,88zł, dofinansowanie z Budżetu Państwa:

29 977,57zł, wkład własny Gminy Stalowa Wola wniesiony w formie finansowej: 60 000zł,

PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI serdecznie zaprasza do udziału w projekcie "Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola". Dalej... w załączniku